Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, oraz przyczepy lekkiej (DMC do 750 kg),
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, oraz z przyczepy innej  niż   lekka, o ile łączna dopuszczalna
  masa całkowita zespołu tych pojazdów nie   przekracza 3500 kg (z kodem B – 96 D.M.C do 4250 kg).
 • motorowerem
 • czterokołowcem lekkim
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg
  pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3lat
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej,

Kandydat nie musi mieć ukończone 18 lat,  szkolenie może rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem wieku za zgodą rodziców lub opiekuna.

Kroki do uzyskania prawa jazdy:

 • Należy wykonać badania lekarskie kat: B o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami - orzeczenie lekarskie można uzyskać u lekarza z odpowiednimi uprawnieniami;
 • Wykonać jedną fotografię 
 • Wypełnić zgodę rodziców (dotyczy niepełnoletnich) - formularz do pobrania: tutaj
 • Z jedną fotografią , badaniami lekarskimi oraz legitymacją uczniowską bądź dowodem osobistym należy udać się do:

                - Urzędu Miejskiego ( Urząd Miejski w Łomży ul. Stary Rynek 14)

                - Starostwa Powiatowego (Starostwo Powiatowe w Łomży ul.Szosa Zambrowska 1/27)

 • Wypełnić wniosek na druku ( druk dostępny w Urzędzie ) w celu uzyskania Profilu Kandydata Kierowcy – PKK
 • Otrzymany PKK oraz PESEL należy dostarczyć do ośrodka szkolenia;

 

Szkolenie:
Program szkolenia  przewiduje 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć  praktycznych. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym zarówno z teorii jak i z praktyki.

Zajęcia praktyczne odbywają się na samochodzie Fiat Grande Punto

Cena kursu : 1900 zł – kwota może być rozłożona na raty.