Prawo jazdy kategorii  A2 uprawnia do kierowania :

  • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW  i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do  4kW, prędkość maks. 45 km/h)
  • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks. 45 km/h)

Kategoria A2 uprawnia także do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla tej kategorii wraz z przyczepą.

Kandydat nie musi mieć ukończone 18 lat,  szkolenie może rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem wieku za zgodą rodziców lub opiekuna.

Kroki do uzyskania prawa jazdy:

  • Należy wykonać badania lekarskie kat: A2 o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami - orzeczenie lekarskie można uzyskać u lekarza z odpowiednimi uprawnieniami;
  • Wykonać jedną fotografię 
  • Wypełnić zgodę rodziców (dotyczy niepełnoletnich) - formularz do pobrania: tutaj
  • Z jedną fotografią , badaniami lekarskimi oraz legitymacją uczniowską bądź dowodem osobistym należy udać się do:

                - Urzędu Miejskiego ( Urząd Miejski w Łomży ul. Stary Rynek 14)

                - Starostwa Powiatowego (Starostwo Powiatowe w Łomży ul.Szosa Zambrowska 1/27)

  • Wypełnić wniosek na druku ( druk dostępny w Urzędzie ) w celu uzyskania Profilu Kandydata Kierowcy – PKK
  • Otrzymany PKK oraz PESEL należy dostarczyć do ośrodka szkolenia;

Szkolenie:
Program szkolenia  przewiduje 30 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć  praktycznych. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym zarówno z teorii jak i z praktyki.

Zajęcia praktyczne odbywają się na motocyklach Suzuki Gladius i Yamaha MT 07  ( motocykle jak w WORD Łomża)

Cena kursu : 2200 zł – kwota może być rozłożona na raty.