Prawo jazdy kategorii  A uprawnia do kierowania :

  • motocyklem
  • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do  4kW, prędkość maks. 45 km/h)
  • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks. 45 km/h)

Kategoria A uprawnia także do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla tej kategorii wraz z przyczepą.

Kandydat powinien mieć ukończone 24 lata, lub 20 lat jeżeli co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2

Szkolenie można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.

Kroki do uzyskania prawa jazdy:

  • Należy wykonać badania lekarskie kat: A o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami - orzeczenie lekarskie można uzyskać u lekarza z odpowiednimi uprawnieniami;
  • Wykonać jedną fotografię 
  • Z jedną fotografią , badaniami lekarskimi oraz legitymacją uczniowską bądź dowodem osobistym należy udać się do:

                - Urzędu Miejskiego ( Urząd Miejski w Łomży ul. Stary Rynek 14)

                - Starostwa Powiatowego (Starostwo Powiatowe w Łomży ul.Szosa Zambrowska 1/27)

  • Wypełnić wniosek na druku ( druk dostępny w Urzędzie ) w celu uzyskania Profilu Kandydata Kierowcy – PKK
  • Otrzymany PKK oraz PESEL należy dostarczyć do ośrodka szkolenia;

 

Szkolenie:
Program szkolenia  przewiduje 30 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym zarówno z teorii jak i z praktyki.

Zajęcia praktyczne odbywają się na motocyklach Suzuki Gladius i Yamaha MT 07  ( motocykle jak w WORD Łomża)