Prawo jazdy kategorii B+E uprawnia do kierowania:

  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, oraz z przyczepy innej niż lekka ( której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3500 kg), o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 7000 kg,
  • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami)

Kandydat musi mieć ukończone 18 lat.

Kroki do uzyskania prawa jazdy:

  • Należy wykonać badania lekarskie kat: B+E o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami - orzeczenie lekarskie można uzyskać u lekarza z odpowiednimi uprawnieniami;
  • Wykonać jedną fotografię 
  • Z jedną fotografią , badaniami lekarskimi oraz legitymacją uczniowską bądź dowodem osobistym należy udać się do:

                - Urzędu Miejskiego ( Urząd Miejski w Łomży ul. Stary Rynek 14)

                - Starostwa Powiatowego (Starostwo Powiatowe w Łomży ul.Szosa Zambrowska 1/27)

  • Wypełnić wniosek na druku ( druk dostępny w Urzędzie ) w celu uzyskania Profilu Kandydata Kierowcy – PKK
  • Otrzymany PKK oraz PESEL należy dostarczyć do ośrodka szkolenia;

 

Szkolenie:
Program szkolenia przewiduje 15 godzin zajęć praktycznych. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym z praktyki. 

Zajęcia praktyczne odbywają się na samochodzie Mercedes Vito z przyczepą

Cena kursu : 1000 zł – kwota może być rozłożona na raty.