Prawo jazdy kategorii  AM uprawnia do kierowania :

  • motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
  • czterokołowcem lekkim, rozumianym jako czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

Kandydat nie musi mieć ukończone 14 lat,  szkolenie może rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem wieku za zgodą rodziców lub opiekuna.

Kroki do uzyskania prawa jazdy:

  • Należy wykonać badania lekarskie kat: AM o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami - orzeczenie lekarskie można uzyskać u lekarza z odpowiednimi uprawnieniami;
  • Wykonać jedną fotografię 
  • Wypełnić zgodę rodziców (dotyczy niepełnoletnich) - formularz do pobrania: tutaj
  • Z jedną fotografią , badaniami lekarskimi oraz legitymacją uczniowską bądź dowodem osobistym należy udać się do:

                - Urzędu Miejskiego ( Urząd Miejski w Łomży ul. Stary Rynek 14)

                - Starostwa Powiatowego (Starostwo Powiatowe w Łomży ul.Szosa Zambrowska 1/27)

  • Wypełnić wniosek na druku ( druk dostępny w Urzędzie ) w celu uzyskania Profilu Kandydata Kierowcy – PKK
  • Otrzymany PKK oraz PESEL należy dostarczyć do ośrodka szkolenia;

Szkolenie:
Program szkolenia  przewiduje 30 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć  praktycznych. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym zarówno z teorii jak i z praktyki.

Cena kursu : 700 zł – kwota może być rozłożona na raty.