Prawo jazdy kategorii  A1 uprawnia do kierowania :

  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

 

Kandydat nie musi mieć ukończone 16 lat,  szkolenie może rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem wieku za zgodą rodziców lub opiekuna.

Kroki do uzyskania prawa jazdy:

  • Należy wykonać badania lekarskie kat: A1 o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami - orzeczenie lekarskie można uzyskać u lekarza z odpowiednimi uprawnieniami;
  • Wykonać jedną fotografię 
  • Wypełnić zgodę rodziców (dotyczy niepełnoletnich) - formularz do pobrania: tutaj
  • Z jedną fotografią , badaniami lekarskimi oraz legitymacją uczniowską bądź dowodem osobistym należy udać się do:

                - Urzędu Miejskiego ( Urząd Miejski w Łomży ul. Stary Rynek 14)

                - Starostwa Powiatowego (Starostwo Powiatowe w Łomży ul.Szosa Zambrowska 1/27)

  • Wypełnić wniosek na druku ( druk dostępny w Urzędzie ) w celu uzyskania Profilu Kandydata Kierowcy – PKK
  • Otrzymany PKK oraz PESEL należy dostarczyć do ośrodka szkolenia;

Szkolenie: 
Program szkolenia  przewiduje 30 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć  praktycznych. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym zarówno z teorii jak i z praktyki.

Zajęcia praktyczne odbywają się na motocyklu Yamaha YBR 125  ( motocykl jak w WORD Łomża)