EGZAMIN PRAKTYCZNY - kategoria B+E - plac manewrowy

 

 

Zadanie nr 1

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.


Kryteria:

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów    pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że
    potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo elementy z następujących:

 

 

* osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe

 

 

 

Losowy dobór elementów części pierwszej zadania dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego.

Urządzenie losuje 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. f-m.

 

Na wykonanie tych czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.

 

2) dodatkowo dla tej kategorii

     - sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,

     - sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa - pojazd silnikowy obok przyczepy) - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut.

 

Czynności wykonywane w trakcie sprzęgania:

  1. podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,
  2. cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia,
  3. regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia),
  4. dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem, podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego jeżeli przyczepa jest w niego wyposażona.

3) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte, włączenie
    świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym

     - w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem
     - w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem
     - w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem
     - zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy

 

 

Zadanie nr 2
Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu
 

Kryteria:

1. pozycja początkowa pojazdu

2. upewnienie się o możliwości jazdy

a)

wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b)

ocena sytuacji wokół pojazdu.

3. płynne ruszenie

a)

opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego - w przypadku kiedy jest uruchomiony

b)

łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.

4. płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka)
5. nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk  - nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu,
6. nienajeżdżanie oraz niepotrącanie pachołków lub tyczek

7. zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu

 

Dopuszcza się jedno opuszczenie pojazdu w czasie wykonywania zadania.

 

Zadanie nr 3 i 4


Ostatnie dwa zadania na placu manewrowym określone są przez losowo wybrany zestaw zadań egzaminacyjnych przez pierwszą osobę z listy osób zakwalifikowanych na egzamin.

Dla kategorii B+E dostępne są 2 zestawy zadań:

 

 

 

Uwaga:

Dwukrotne błędne wykonanie któregokolwiek z w/w zadań egzaminacyjnych skutkuje uzyskaniem oceny negatywnej. Nie ma możności wyjechania do ruchu drogowego.

 

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY - kategoria B+E - ruch drogowy

 

Jazda w ruchu drogowym polega na wykonaniu programu egzaminacyjnego obejmującego co najmniej zadania przedstawione w poniższej tabeli zgodnie z techniką kierowania i przepisami ruchu drogowego.

Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym wynosi 25 minut.

 

Poz.

Zadania egzaminacyjne

1

Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.

2

Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:

       a) różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,

       b) posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

3

Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.

4

Przejazd przez skrzyżowania:

       a) równorzędne (trzy- i czterowlotowe),

       b) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B 20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),

       c) z sygnalizacją świetlną,

       d) na których ruch odbywa się wokół wyspy,

       e) dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*)

5

Przejazd przez przejścia dla pieszych.

6

Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*) oraz obok przystanku tramwajowego**) i autobusowego

7

Wykonanie manewrów:

      a) wyprzedzania, omijania, wymijania

      b) zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu,

8

Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania).

9

Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – zadanie nieobowiązkowe.

10

Rozprzęganie pojazdu przyczepą - zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 7 minut.

11

Czynności wykonywane podczas rozprzęgania:

       − zaciągnięcie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,

       − zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca
    postojowego przyczepy),

       − odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez 
    umieszczenie ich we właściwym miejscu),

       − wysunięcie podpory jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę,

       − rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem),

       − ustawienie pojazdu obok przyczepy.

 

Zadanie może być zrealizowane także po wykonaniu zadań na placu manewrowym.

 

*) Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.

**) Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

 Cena egzaminu państwowego: 200 zł