EGZAMIN PRAKTYCZNY - kategoria B - plac manewrowy

 

 

Zadanie nr 1

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.


Kryteria:

a) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów    pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że
    potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo elementy z następujących:

 

 

* osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe

 

 

 

Losowy dobór elementów części pierwszej zadania dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego.


Urządzenie losuje 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. f-m.

 

Na wykonanie tych czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.

 

 

 b). właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, upewnienie się czy drzwi
      pojazdu są zamknięte, włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym

-

w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem

-

w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem

-

w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem

-

zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy

 
Uwaga:
Dwukrotne błędne wykonanie pierwszego zadania egzaminacyjnego skutkuje uzyskaniem oceny negatywnej.Zadanie nr 2
Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu
 

Kryteria:

1. pozycja początkowa pojazdu

2. upewnienie się o możliwości jazdy

a)

wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b)

ocena sytuacji wokół pojazdu.

3. płynne ruszenie

a)

opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego - w przypadku kiedy jest uruchomiony

b)

łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.

4. płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka)
5. nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk  - nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu,
6. nienajeżdżanie oraz niepotrącanie pachołków lub tyczek

7. zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu

 

Zadanie nr 3

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Kryteria:

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.  

 

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY - kategoria B - ruch drogowy

 

Jazda w ruchu drogowym polega na wykonaniu programu egzaminacyjnego obejmującego co najmniej zadania przedstawione w poniższej tabeli zgodnie z techniką kierowania i przepisami ruchu drogowego.

Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym wynosi 40 minut, z zastrzeżeniem, że egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli został wykonany program egzaminacyjny i wynik egzaminu jest pozytywny
 

Poz.

Zadania egzaminacyjne

1

Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.

2

Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:

  • różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
  • posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

3

Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.

4

Przejazd przez skrzyżowania:

  • równorzędne (trzy- i czterowlotowe),
  • oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B 20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),
  • z sygnalizacją świetlną,
  • na których ruch odbywa się wokół wyspy,
  • dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*)

5

Przejazd przez przejścia dla pieszych.

6

Wykonanie:

1) jednego z następujących manewrów parkowania: 

a). prostopadłe - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy),

     - przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej;

     - po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób
       zgodny z przepisami ruchu drogowego(należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu);

     - parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,

b). skośne - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy),

     - przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej;

     - po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób
       zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu);

     - parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego, 

c). równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - możliwa jedna korekta toru
     jazdy) - wjazd tyłem - wyjazd przodem,

    - przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej;
    - długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania
      manewru możliwa jedna korekta toru jazdy;

    - po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;

    - w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik,


2) manewru zawracania na drodze jednojezdniowej - dwukierunkowej

   - możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.)

   - zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego

   - miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.


   W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku
   możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.

7

Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*) oraz obok przystanku tramwajowego**) i autobusowego

8

Wykonanie manewrów:

  • wyprzedzania, omijania, wymijania
  • zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu,

9

Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania)

10

Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – zadanie nieobowiązkowe.

 *) Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.

**) Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

Cena egzaminu państwowego: 140 zł