Warunkiem przystąpieniem do egzaminu praktycznego jest zapewnienie przez osobę egzaminowaną odpowiedniego stroju ochronnego w postaci:

1) obuwia pełnego, zakrywającego stopę, wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego

2) spodni z długimi nogawkami

3) kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski
4) rękawic zakrywających całe dłonie

  

ZADANIA EGZAMINACYJNE:

 

    I.        Wykonaniu na placu manewrowym zadań:

  • przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych ele-mentówpojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy
  • zdjęcie motocykla z podpórki i przemieszczenie go bez pracującego silnika w wyznaczonym stanowisku (maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu), podparcie motocykla na podpórce
  • jazda po łukach w kształcie cyfry 8
  • slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym)
  • slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym)
  • ominięcie przeszkody
  • ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
  • hamowanie awaryjne
  • hamowanie do zatrzymania we wskazanym miejscu


 Zadanie egzaminacyjne nr 1

 Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych ele­mentów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy

 

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

a) poziom oleju w silniku,
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego,
d) działanie sygnału dźwiękowego,


e) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,

f) działanie świateł mijania,

g) działanie świateł drogowych,

h) działanie świateł hamowania „STOP”,
i) działanie świateł kierunkowskazów,
j) działanie świateł awaryjnych,  

 

 Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1 powyżej:

– na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,
– osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,
– losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a–d oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. e–j. W przypadku gdy ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego;

 

2) właściwe ustawienie lusterek, włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;

 

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:

– w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
– w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem.

 

3)  dla kategorii A2, A:

a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego (czyli: kamizelka odblaskowa, odpowiedni kask ochronny oraz ochraniacze na kolana i łokcie)
b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),
c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,
d) podparcie pojazdu na podpórce;

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 3:

– zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,
– nie najeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
– maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);

 

Zadanie egzaminacyjne nr 2

Jazda po łukach w kształcie cyfry 8

 

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

 2) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zadanie egzaminacyjne nr 3

Slalom wolny ( jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym)

 

2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób wykonania zadania:

a) niepodpieranie się nogami,
b) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
c) niepotrącanie pachołków

 

 Zadanie egzaminacyjne nr 4

Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami):

 

przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób wykonania zadania:

a)  średnia prędkość przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h,
b) przejazd musi odbywać się na 2 lub 3 biegu,
c) niepodpieranie się nogami,
d) niepotrącanie pachołków

 

Zadanie egzaminacyjne nr 5

Ominięcie przeszkody

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

 2) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sposób wykonania zadania:

a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,
b) przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,
c) niepodpieranie się nogami,
d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
e) niepotrącanie pachołków

 

Zadanie egzaminacyjne nr 6

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

 Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu, zwalniając go.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie egzaminacyjne nr 7

Hamowanie do zatrzymania we wskazanym miejscu

Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania)

 

Zadanie egzaminacyjne nr 7

Hamowanie awaryjne

 Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych. W przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie  awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h  przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania)

 

II . Jazda w ruchu drogowym
Jazda  w ruchu drogowym  zgodnie z techniką kierowania i przepisami ruchu drogowego.
Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym – 25 minut.

 Osoba egzaminowana uzyskuje:

- POZYTYWNY wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała wszystkie zadania zarówno na placu manewrowym jak i w ruchu drogowym
- NEGATYWNY wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne.

 

Cena egzaminu państwowego: 180 zł